Správa nemovitostí

Nabízíme širokou škálu služeb spojených se správou nemovitostí

Komplexní správa bytového fondu zahrnuje zejména poskytování těchto služeb

  • účetních, ekonomických a finančních
  • technických
  • právních, organizačních a informačních

Velikost družstva, jakožto správce bytového fondu, a následné zintenzivnění všech jeho činností umožňuje dosáhnout příznivých cen za poskytované služby při zachování vysoké kvality a širokého rozsahu služeb.
Veliký důraz však klademe na individuální přístup ke každému klientovi.
Široké portfolio našich služeb poskytují naši kmenový zaměstnanci i naše dceřinné společnosti.

Účetní, ekonomické a finanční

Kompletní vedení účetnictví pro společenství vlastníků, bytová družstva i jiné vlastníky bytového fondu.
Provádění rozúčtování a vyúčtování všech nákladů spojených s užíváním bytu.
Evidence dlužných plateb.
Kompletní vedení úvěrové agendy.

Technické služby

Zajišťování řádného provozu domu a pozemku, zajištění revizí všech technických zařízení v domě, včetně požární ochrany.
Zajištění nepřetržité havarijní služby.
Zajištění rekonstrukcí, oprav i drobné údržby.
Zajištění smluvních vztahů s dodavateli energií. Příprava plánů oprav. Zajištění dotací na opravy a modernizace.

Právní služby

Poskytování právního poradenství v oblasti bytového spoluvlastnictví, družstevního a nájemního bydlení.
Příprava a právní zajištění smluvních vztahů s dodavateli a zhotoviteli.
Sledování legislativních změn v oblasti bydlení.
Změny stanov SVJ nebo BD. Návrhy na zápisy změn do rejstříku.
Zpracování Prohlášení.

Organizační a informační služby

Zajištění pojištění nemovitosti včetně likvidace pojistných událostí.
Organizace členských schůzí a shromáždění vlastníků.
Vyhotovení zprávy o činnosti správce.