Organizační a informační služby

Doplňkové služby ke správě nemovitostí

Rádi Vám poskytneme i následující služby

Pojištění nemovitostí

  • zajištění pojištění nemovitosti
  • zajištění likvidace pojistných událostí

Organizační služby

  • organizace členských schůzí
  • organizace shromáždění vlastníků
  • vyhotovení zprávy o činnosti správce

Zakládání právnických osob

  • založení bytového družstva
  • založení společenství vlastníků
  • příprava nezbytných dokumentů

Naše společnost kromě kompletní správy bytového fondu nabízí také kompletní servis při založení bytového družstva nebo společenství vlastníků.
Zajistíme veškeré právní jednání i veškeré organizační záležitosti, které vyžaduje legislativa při založení.
U společenství vlastníků včetně vypracování tzv. Prohlášení.
Součástí této služby je zpracování návrhu stanov bytového družstva nebo společenství vlastníků, příprava, organizace, svolání a organizační vedení ustavující (první) schůze za účasti notáře včetně zajištění návrhu na zápis do obchodního rejstříku či rejstříku společenství.