Havarijní kontakty

Kam se obrátit v případě potíží

Důležité kontakty

Zajištění havarijních služeb a oprav u domů ve správě OSBD Děčín a OSBD SPRÁVA s.r.o.

Tísňová čísla

Tísňová linka 112
První pomoc 155
Policie ČR 158
Hasiči 150
Městská policie 156

Pohotovostní služby

Severočeská plynárenská, a.s. (plyn) 1239
ČEZ, s.r.o. (elektřina) 840 850 860
SčVK, a.s. (voda, kanalizace) 840 111 111

Výtahy

Helgos, s.r.o. 412 520 077
602 429 196
602 408 387
VÝTAHY Dc. s.r.o. 412 530 378
602 478 807
SCHINDLER CZ, a.s. 604 294 496
HTM-výtahy 412 587 346
731 576 771

Voda

havarijní služba 24 hod. 777 216 020

Elektro

havarijní služba 24 hod. 777 216 020

Teplo

TERMO Děčín a.s.
dispečink
412 552 444
602 413 654
Benešovská teplárenská spol. s r.o.
dispečink
606 299 085

Plyn

p.Minář 604 932 871
p.Stárek 607 970 19

TV antény

Telesat, p.Horáček 602 462 952