O nás

Jsme spolehlivý správce domů a bytů s dlouholetou tradicí

Základní nabídka našich služeb

  • Předpis plateb fondu oprav a úhrady za služby spojené s bydlením
  • Evidence plateb fondu oprav a úhrad za služby spojené s bydlením (evidence neplatičů).
  • Návrh a kalkulace příspěvku do fondu oprav.
  • Roční vyúčtování služeb spojených s bydlením.
  • Vedení podvojného účetnictví (vyhotovení roční uzávěrky, komunikace s FÚ, zpracování daňových přiznání...).
  • Pomoc při uzavírání smluv s jednotlivými dodavateli služeb, prací, pronajímateli nebytových prostor,...).
  • Pojištění nemovitosti.
  • Právní poradenství.