Právní služby

  • kontrola všech smluv po stránce právní, ekonomické a technické, popřípadě příprava návrhů smluv tak, aby byla ošetřena všechna rizika ze strany odběratele (náhrady škody, smluvní pokuty apod.), možnost zastoupení při zajištění a výkonu smluvních vztahů s třetími osobami (například zhotoviteli díla)
  • sledování legislativních změn v bytové problematice
  • právní poradenství v oblasti bytového družstevnictví; řešení vztahů mezi členy bytového družstva a družstvem
  • právní poradenství v problematice bytového spoluvlastnictví; řešení vztahů mezi členem společenství a společenstvím
  • příprava a zpracování změn nebo celého znění stanov společenství vlastníků nebo bytového družstva; možnost zpracování interních předpisů společenství vlastníků nebo bytového družstva (např. domovního řádu)
  • vypracování návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku nebo rejstříku společenství vlastníků v souvislosti se změnami ve složení statutárního nebo kontrolního orgánu